گفتگو به فارسی


دربارهٔ نصب یا ارتقاء فدورا لطفاً از این زیردسته برای طرح هرگونه سؤال در مورد نصب یا ارتقاء فدورا استفاده کنید. دربارهٔ استفاده از فدورا لطفاً از این زیردسته برای طرح سؤالات مربوط به استفاده از فدورا استفاده کنید.
Topic Replies Views Activity
1 263 March 27, 2019
2 28 August 3, 2020
2 44 August 1, 2020
7 190 August 1, 2020
6 72 August 1, 2020
3 47 July 22, 2020
1 61 June 16, 2020
7 140 May 31, 2020
2 164 April 4, 2020
3 99 May 2, 2020
3 104 March 21, 2020
5 208 February 27, 2020
6 211 February 25, 2020
3 121 January 24, 2020
2 211 January 2, 2020
3 155 January 19, 2020
2 163 November 30, 2019
5 192 November 14, 2019
4 270 October 7, 2019
11 293 October 22, 2019
16 381 September 17, 2019
4 623 September 1, 2019
2 325 August 17, 2019
3 465 August 1, 2019
4 175 July 29, 2019
1 208 July 11, 2019
4 300 July 10, 2019
31 786 July 6, 2019
1 187 July 3, 2019
2 293 June 26, 2019