گفتگو به فارسی


دربارهٔ نصب یا ارتقاء فدورا لطفاً از این زیردسته برای طرح هرگونه سؤال در مورد نصب یا ارتقاء فدورا استفاده کنید. دربارهٔ استفاده از فدورا لطفاً از این زیردسته برای طرح سؤالات مربوط به استفاده از فدورا استفاده کنید.
Topic Replies Views Activity
1 283 March 27, 2019
2 23 September 21, 2020
4 65 August 30, 2020
1 57 August 13, 2020
2 58 August 3, 2020
2 72 August 1, 2020
7 212 August 1, 2020
7 114 August 29, 2020
4 78 August 19, 2020
1 108 June 16, 2020
7 163 May 31, 2020
2 194 April 4, 2020
3 119 May 2, 2020
3 125 March 21, 2020
5 239 February 27, 2020
6 242 February 25, 2020
3 140 January 24, 2020
2 240 January 2, 2020
3 172 January 19, 2020
2 185 November 30, 2019
5 214 November 14, 2019
4 288 October 7, 2019
11 320 October 22, 2019
16 396 September 17, 2019
4 667 September 1, 2019
2 346 August 17, 2019
3 491 August 1, 2019
4 192 July 29, 2019
1 225 July 11, 2019
4 320 July 10, 2019