گفتگو به فارسی   دربارهٔ استفاده از فدورا


Topic Replies Activity
دسترسی تغییر کانفیگ dnf 8 May 17, 2019
اموزش نصب torify 4 May 17, 2019
ایجاد شورتکات home و trash 2 May 17, 2019
Emacs یا vim ؟کدوم بهتره؟ 8 May 15, 2019
تفاوت torify با torsocks 9 May 13, 2019
سرعت پایین بارگیری از مخازن به صورت پیش فرض در فدورا ۳۰ (با جزئیات) 8 May 7, 2019
عدم توانایی در انتخاب میزکار در هنگام ورود 5 May 6, 2019
پایین بودن سرعت dnf 2 May 3, 2019