گفتگو به فارسی   دربارهٔ استفاده از فدورا


Topic Replies Activity
نصب پرینتر HP LaserJet Professional P 1102w 15 May 11, 2019
سرعت پایین بارگیری از مخازن به صورت پیش فرض در فدورا ۳۰ (با جزئیات) 8 May 7, 2019
عدم توانایی در انتخاب میزکار در هنگام ورود 5 May 6, 2019
پایین بودن سرعت dnf 2 May 3, 2019