F22 kernel panic

preguntat 2015-06-18 06:27:08 -0500

imatge gravatar de xavier_rhel

Hi ,

I get a kernel panic on F22. Please see the image link: http://imgur.com/Qd2T2wZ

Any idea to fix it ? Thanks.

See you.!

edita retag flag offensive close merge delete

Comentaris

Has provat d'arrancar amb un altre kernel? Si no pots arrancar el sistema amb un altre kernel, prova d'arrancar amb un mitjà autònom i comprova l'estat i la ubicació dels sistemes de fitxers del teu ordinador.

imatge gravatar de rbujrbuj ( 2015-08-26 05:46:57 -0500 )edita