Fer una pregunta

Revision history [back]

No puc utilitzar el gnome-boxes

Cada cop que intento que m'obri qualsevol ISO per instalar rebo el següent missatge: "S'ha produit un error en la configuració de la màquina" Si miro els registres sembla que l'error és aquest: Failed to acquire pid file '/run/user/1000/libvirt/libvirtd.pid': Resource temporarily unavailable

Teniu idea com ho puc solucionar?

Moltes gracias