Υποβολή Ερώτησης

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
αρχική έκδοση

Τρέχει το service του libvirt;

Για να το τσεκάρεις:

systemctl status libvirtd.service

Τρέχει το service του libvirt;

Για να το τσεκάρεις:

systemctl status libvirtd.service

Αν δεν τρέχει, για να ξεκινήσεις την υπηρεσία τρέχεις την παρακάτω εντολή ως root

systemctl start libvirtd.service

Για να κάνεις την υπηρεσία να εκκινεί αυτόματα, τρέχεις (πάλι ως root)

systemctl enable libvirtd.service