Υποβολή Ερώτησης

Badges

Community gives you awards for your questions, answers and votes
Below is the list of available badges and number of times each type of badge has been awarded.

20 επεξεργασμένες καταχωρίσεις

Συμπληρώθηκαν όλα τα πεδία κατατομής χρήστη

Το πρώτο σημειωμένο ταχυδρομείο

Ψηφισμένο 100 φορές

10 απεσταλμένα σχόλια

Πρώτη αρνητική ψήφος

Διαγραφή του δικού σας ταχυδρομείου με 3 ή περισσότερες θετικές ψήφους

Πρώτη επεξεργασία

Gave accepted answer upvoted 3 or more times

Αναγνωσμένη σελίδα κάθε μέρα για 30 μέρες στη σειρά

Asked a question with 500 views

Asked a question with 3 followers

Answer voted up 3 times

Question voted up 3 times

Answer voted up 5 times

Question voted up 5 times

Gave accepted answer upvoted 5 or more times

Answered a question more than 30 days later with at least 1 votes

Answer voted up 2 times

Question voted up 2 times

Asked a question with 250 views

Πρώτη μετονομασία

Διαγραφή του δικού σας ταχυδρομείου με 3 ή περισσότερες αρνητικές ψήφους

Asked a question with 150 views

Responded to question within 48 hours

Asked a question and accepted an answer

Answered own question with at least 1 up votes

Asked a question with 5 followers

Asked first question with at least one up vote

Πρώτη θετική ψήφος

Created a tag used 10 times

Gave an Answer voted up at least 1 times for the first time

Community badges

 χρυσό

Gold badge is the highest award in this community. To obtain it you have to show profound knowledge and ability in addition to your active participation.

 αργυρό

silver badge: occasionally awarded for the very high quality contributions

 μπρούντζινο

bronze badge: often given as a special honor