Πρόβλημα στα παιχνίδια το ποντίκι πηγαίνει στο κέντρο και τα πλήκτρα wsad δεν ανταποκρίνονται !

ερωτηθέν 2017-02-20 21:46:37 +0000

Πρόβλημα στα παιχνίδια το ποντίκι πηγαίνει στο κέντρο και τα πλήκτρα wsad δεν ανταποκρίνονται !

επεξεργασία μετονομασία επιθετική σημαία κλείσιμο merge διαγραφή