έχασα τα windows 7 μετά από εγκατάσταση fedora 28

ερωτηθέν 2018-05-17 03:37:46 -0500

Παιδιά καλημέρα, Έκανα εγκατάσταση του fedora 28 πάνω σε δίσκο που είχε ήδη τα windows 7 ακολουθώντας αυτό εδώ το λινκ. www.thpc.info/dual/7/dbfedora20on_win7.html

και ενώ υποτίθεται ότι μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα είχα dual boot και επιλογή να μπω και στα win 7, εν τούτοις έχει απομείνει μόνο η επιλογή του fedora κατά το μπουτάρισμα. Υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να το επαναφέρω και να το κάνω dual boot ή τα έχασα τα παράθυρα για πάντα?

edit retag flag offensive close merge delete