Υποβολή Ερώτησης
1

Gnome themes και icons σε Fedora

ερωτηθέν 2014-07-16 09:31:50 -0500

Γενική απεικόνιση kav

Καλησπέρα!! Έχω F20 και Gnome 3.10.2. Προσπαθώ να εγκατασήσω κάποια themes και icons στο gnome κυρίως από το gnome-look.org . Τα κάνω αποσυμπίεση και τα κάνω copy-paste στο usr/share/icons και usr/share/themes, αλλά μέσα από το gnome-tweak-tool δεν τα βλέπω και δεν μπορώ να τα ενεργοποιήσω. Υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει την διαδικασία αλλαγής των themes και icons; Όσες προτάσεις-πληροφορίες-οδηγούς και αν είδα στο google, τίποτε δεν πιάνει. Πού είναι το λάθος και το gnome-tweak-tool δεν βλέπει τα νέα themes και icons; Μήπως υπάρχει άλλη μέθοδος εγκατάστασης;

Ευχαριστώ!!

edit retag flag offensive close merge delete
1

απαντημένο 2014-07-16 10:20:42 -0500

Γενική απεικόνιση NickTux

Ίσως τα θέματα αυτά να μην είναι συμβατά με το Gnome-shell. Το Gnome-shell χρησιμοποιεί κάποια shell θέματα (όπως τα λένε) και πρέπει να τσεκάρεις ότι είναι συμβατά με την έκδοση GNOME που έχεις.

Ναι, και τα GTK3 πρέπει να λειτουργούν, αλλά δεν είναι φτιαγμένα για Gnome-shell, οπότε ίσως να υπάρχουν ασυμβατότητες.

Δοκίμασε να μεταφέρεις τα θέματα, αφού τα κάνεις αποσυμπίεση πρώτα βέβαια, μετέφερε τον φάκελο που θα προκύψει από την αποσυμπίεση όπως είναι, στον κατάλογο ~/.themes . Αν ο κατάλογος δεν υπάρχει, δημιούργησε τον εσύ με

mkdir ~/.themes

Το ίδιο κάνε και με τα εικονίδια

mkdir ~/.icons

Αυτοί θα είναι κρυφοί κατάλογοι (λόγω της τελείας μπροστά), αλλά έτσι πρέπει να είναι. Για να τους δεις μέσω του ναυτίλου (files) πάτα το Ctrl + H .

Ένα θέμα, για παράδειγμα, που έχω να σου προτείνω και ξέρω ότι δουλεύει, είναι αυτό εδώ. Αν κοιτάξεις την σελίδα, θα δεις ότι γραφεί πως είναι συμβατό με GNOME 3.x και επίσης βρίσκεται στην ενότητα GNOME Shell (στα αριστερά).

Ένα άλλο γνωστό θέμα (που λειτουργεί σωστά), βρίσκεται ήδη στα αποθετήρια του Fedora και μπορείς να το κάνεις εγκατάσταση απευθείας, μέσω του package manager.

su -c 'yum install gnome-shell-theme-zukitwo'

Μην ξεχάσεις να έχεις ενεργοποιημένο το extension (user themes) στο tweak tool.

περιγραφή εικόνας

και έπειτα το επιλέγεις από το Shell Theme

περιγραφή εικόνας

Τα θέματα γενικά είναι λίγο μπέρδεμα, διότι αλλάζουν αρκετά πράγματα από έκδοση σε έκδοση (GNOME εννοώ), και οι maintainers των θεμάτων πρέπει να τα αναβαθμίζουν. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τα extensions.

edit flag offensive delete link more

Comments

Γενικα υπαρχουν καποια themes στο αποθετηριο για εγκατασταση. yum search gnome-shell-theme για να τα δεις

Γενική απεικόνιση b10n1kb10n1k ( 2014-07-17 03:44:17 -0500 )edit

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

2 followers

Stats

Asked: 2014-07-16 09:31:50 -0500

Seen: 93 times

Last updated: Jul 16 '14