Υποβολή Ερώτησης
1

Μαυρη οθονη μετα απο το boot

ερωτηθέν 2014-07-22 08:52:08 -0500

Γενική απεικόνιση b10n1k

updated 2014-07-22 08:54:13 -0500

Εδω και κατι μηνες εγκατεστησα το fedora20 σε ενα παλιο laptop(latitude d820). Το λειτουργικο ηρθε με πυρηνα 3.11.10-301.fc20.x86_64. Ολα καλα. Μετα τα update ομως, οταν φτανει στη login screen η οθονη ειναι μαυρη. Αν θυμαμε στην αρχη ειχα επιλεξει GNOME το οποιο μετα αλλαξα με XFCE. Και με τα δυο ειχα το ιδιο θεμα. Καποια στιγμη εγκατεστησα τους Nvidia drvs χωρις αποτελεσμα. Υπαρχει καποιος που να γνωριζει πως λυνεται αυτό.

Εχω κανει το dmesg ( http://ur1.ca/hpyvu ) upload. και εδω http://ur1.ca/ht1qe ειναι το grub.conf

edit retag flag offensive close merge delete
0

απαντημένο 2014-07-23 10:51:03 -0500

Γενική απεικόνιση NickTux

updated 2014-07-26 14:48:24 -0500

Εάν το πρόβλημα οφείλεται στο λάθος που φαίνεται στην dmesg

File /var/log/journal/a4301dab472c475c98b08bf2186a97f9/system.journal
corrupted or uncleanly shut down,
renaming and replacing.

Προσπάθησε από ένα TTY (π.χ Ctrl+Alt+F3) να μετονομάσεις τον κατάλογο /var/log/journal/

# mv /var/log/journal/ /var/log/journal.org

Κάνε μια επανεκκίνηση και δες.

Διαφορετικά, θα χρειαστεί και το /var/log/Xorg.0.log , ίσως γράφει κάτι χρήσιμο εκεί μέσα.

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2014-07-22 08:52:08 -0500

Seen: 101 times

Last updated: Jul 26 '14