Δεν μπορώ να εγκαταστήσω/ξεκινήσω το guitarpro 6 για linux

ερωτηθέν 2014-09-21 04:41:17 -0500

Δεν μπορώ να εγκαταστήσω/ξεκινήσω το guitarpro 6 για linux , έχω το fedora 20 64bit και έχω δοκιμάσει όποιον οδηγό υπάρχει σε όλο το ιντερνετ χωρίς καμμιά τύχη......

edit retag flag offensive close merge delete

Comments

1

Απ' ότι βλέπω το Guitar Pro δεν είναι Open Source, οπότε δεν είναι εύκολο να το εγκατστήσουμε καν βοηθήσουμε. Σε κάθε περίπτωση θα βοηθούσε αν περιέγραφες ποιο αναλυτικά τι πρόβλημα αντιμετωπίζεις.

Γενική απεικόνιση Nikos RoussosNikos Roussos ( 2014-10-01 15:38:42 -0500 )edit

Το guitarpro δεν κάνει εγκατάσταση ούτε στο ubuntu για το οποίο έχει φτιαχτεί τι ψάχνεις η μόνη λύση είναι είτε να βάλεις archlinux (manjaro,antergos) είτε να το εγκαταστήσεις μέσω wine την έκδοση για τα windows ! Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά που μπορείς να δοκιμάσεις : 1) Κατέβασε το πακέτο από το Aur μέσω git clone κλπ 2) Εγκατέστησε το yaourt στο fedora για να έχεις μια μεγάλη πληθώρα εφαρμογών https://github.com/FZUG/repo/wiki/use...

Γενική απεικόνιση xrhstarasxrhstaras ( 2017-02-20 15:53:16 -0500 )edit