Υποβολή Ερώτησης
1

Δεν μπορω να μπω στο fedora mate

ερωτηθέν 2014-10-30 18:17:29 -0500

Γενική απεικόνιση Nti-nos

updated 2014-10-30 18:51:23 -0500

Σε προηγουμενη μου ερωτηση, ανεφερα καποιο προβλημα με καποιο update, που μου περασε μεσα το fedora heisenbug. To fedora mate το εχω εγκατεστημενο και virtual και dual boot με windows. Στο mate που εχω εγκατεστημενο dualboot με τα windows, συνεβη ακριβως η ιδια περιπτωση, σχετικα με το heisenbug. Eκει ομως εκανα το εξης, βρηκα καποιο package με ονομασια heisenbug, στο yum extender και το διεγραψα, (ελπιζοντας οτι το διεγραψα απο τις επιλογες εκκινησης). Αυτοματα ομως εκλεισε ο υπολογιστης και δεν μπορω να μπω στο λειτουργικο καθολου, μου ζηταει localhost login και password. Mπορειτε να μου πειτε με ποιες εντολες στην συνεχεια (μετα το login), μπορω να επιδιορθωσω το συστημα (αν γινετε), η ποια διαδικασια ν'ακολουθησω, για να αποφυγω το format? Ευχαριστω.

edit retag flag offensive close merge delete

Comments

Δεν καταλαβαινω πολλα αλλα θα μπορουσες να παρουσιασεις καποιο log για να βοηθησεις?

Γενική απεικόνιση b10n1kb10n1k ( 2014-11-18 06:45:28 -0500 )edit
0

απαντημένο 2017-02-20 15:58:44 -0500

Γενική απεικόνιση xrhstaras

Πάτα Alt-F1,2.... κάνε login στο τερματικό με το όνομα χρήστη και τρέξε startx ,αν δεν μπαίνει δοκίμασε να κάνεις kill gdm και xorg και επανέλαβε.

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2014-10-30 18:17:29 -0500

Seen: 62 times

Last updated: Oct 30 '14