Υποβολή Ερώτησης
0

Fedora + Docky Zoom

ερωτηθέν 2015-07-22 05:16:46 -0500

Γενική απεικόνιση Dimitris

Γεια σας! Πως μπορω να εγκαταστησω το Docky στο Gnome μου αλλα με Zoom.

Διαβαζω εδω αλλα γινετε ενας χαμος απο εντολες και δεν ξερω τι να κανω. http://forums.fedoraforum.org/showthr... Μηπως υπαρχει καπως ποιο απλος τροπος;

edit retag flag offensive close merge delete
0

απαντημένο 2016-01-16 20:46:29 -0500

Γενική απεικόνιση Linux4Pharmacy

updated 2016-01-17 03:00:55 -0500

Για εγκατασταση του docky στο fedora 23 gnome 3: ανοιξε το τερματικο και εισηγαγε:

sudo dnf install docky

Το ζουμ για καποιο λογο ειναι μη διαθεσιμο στο gnome 3 και στο mate που εχω δοκιμασει. Δεν γνωριζω το λογο αλλα αν πραγματικα το εχεις αναγκη μπορεις να δοκιμασεις cairo dock

sudo dnf install cairo-dock

Update: η μη διαθεσιμοτητα του ζουμ τελικα οφειλεται συγκεκριμενα στη διανομη fedora η οποια το εχει απενεργοποιησει λογω καποιας πολιτικης και δεν προκειται για προβλημα του συστηματος https://bugzilla.redhat.com/show_bug....

edit flag offensive delete link more
0

απαντημένο 2016-02-23 04:15:41 -0500

Γενική απεικόνιση freefour

Ναι δεν ειναι διαθεσιμο το ζουμ, αλλα τελικα με βολεψε αρκετα η επεκταση ''Dash to Dock'' https://extensions.gnome.org/extensio... στο κατω μερος για το Gnome 3.18

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2015-07-22 05:16:46 -0500

Seen: 111 times

Last updated: Jan 17 '16