Υποβολή Ερώτησης
RSS
Sort by » date activity ▼ answers votes

1 question

Tagged
  • ×
58
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-05-17 03:37:46 -0500 aboulafia18

έχασα τα windows 7 μετά από εγκατάσταση fedora 28

Contributors

Γενική απεικόνιση aboulafia18

Tag search

Ετικέτες