Υποβολή Ερώτησης
RSS
Sort by » date activity answers ▲ votes

32 questions

37
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-11-12 09:10:49 -0600 Athinatsanto

Ερώτηση για το fedora 16

127
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-08-29 07:08:42 -0600 nikiforos

i cant install nvidia driver [κλειστή]

41
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-09-12 04:48:26 -0600 b10n1k

Reinstall deleted system packages [κλειστή]

50
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-12-12 00:57:00 -0600 galatoulas

Ubuntu 11.04 [κλειστή]

132
views
όχι
answers
όχι
votes
2016-08-09 09:30:48 -0600 zeppakos

Steam Error Summary

37
views
όχι
answers
όχι
votes
2017-02-10 09:28:29 -0600 kyknos123

Run Live Fedora 25 From NTFS USB

31
views
όχι
answers
όχι
votes
2017-05-09 14:58:27 -0600 albertsmus

can't see login screen

41
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-03-01 11:14:56 -0600 kainblock

Μετατροπή ip camera σε webcam

52
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-05-17 03:37:46 -0600 aboulafia18

έχασα τα windows 7 μετά από εγκατάσταση fedora 28

89
views
1
answer
1
vote
2014-07-14 20:03:06 -0600 NickTux

Xen on fedora

118
views
1
answer
όχι
votes
2014-07-08 09:40:48 -0600 NickTux

Δεν ανοίγει το Radio Tray σε fedora 20 KDE

91
views
1
answer
1
vote
2014-07-16 10:20:42 -0600 NickTux

Gnome themes και icons σε Fedora

100
views
1
answer
1
vote
2014-07-26 14:48:24 -0600 NickTux

Μαυρη οθονη μετα απο το boot

48
views
1
answer
1
vote
2014-10-22 08:18:53 -0600 NickTux

Εγκατασταση windows 7 στο kvm

46
views
1
answer
όχι
votes
2014-11-18 06:42:36 -0600 b10n1k

Απεγκατασταση heisenbug, απο fedora mate

61
views
1
answer
1
vote
2014-10-30 18:51:23 -0600 Nti-nos

Δεν μπορω να μπω στο fedora mate

83
views
1
answer
όχι
votes
2015-01-04 04:01:20 -0600 b10n1k

Skype 4.3 crashes

66
views
1
answer
όχι
votes
2017-01-22 12:15:32 -0600 tasos9

Fedora mate 25 Δεν Δεν παιζει τα video

140
views
2
answers
1
vote
2014-07-01 05:30:53 -0600 dglaros

ελληνικα στο xfce

98
views
2
answers
2
votes
2015-07-18 16:30:09 -0600 Dimitris

Fedora open ntfs disk without password

Contributors

Γενική απεικόνιση NickTuxΓενική απεικόνιση Nikos RoussosΓενική απεικόνιση b10n1kΓενική απεικόνιση freefourΓενική απεικόνιση kavΓενική απεικόνιση xrhstarasΓενική απεικόνιση kainblockΓενική απεικόνιση Nti-nosΓενική απεικόνιση aboulafia18Γενική απεικόνιση Kostas TheoΓενική απεικόνιση galatoulasΓενική απεικόνιση zeppakosΓενική απεικόνιση NΓενική απεικόνιση alexplΓενική απεικόνιση tasos9Γενική απεικόνιση dglarosΓενική απεικόνιση digitalcrowΓενική απεικόνιση vasolgΓενική απεικόνιση albertsmusΓενική απεικόνιση AthinatsantoΓενική απεικόνιση ioangelΓενική απεικόνιση nikiforosΓενική απεικόνιση kyknos123Γενική απεικόνιση DimitrisΓενική απεικόνιση paren8esis

Tag search