Υποβολή Ερώτησης

shanks's profile - overview

11 Questions

6k
views
2
answers
6
votes
2011-12-21 06:51:58 -0500 Peter Scott flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

How to keep history commands in sync across multiple sessions ?

6k
views
3
answers
3
votes
2011-10-02 16:27:01 -0500 domg472

How to protect a file ... even from root ? [κλειστή]

1k
views
2
answers
2
votes
2011-11-29 04:54:12 -0500 andrew

How do we emulate a network delay ? [κλειστή]

5k
views
4
answers
2
votes
2012-02-09 18:24:32 -0500 beckan0123

how to securely and permanently delete a file? [κλειστή]

240
views
1
answer
1
vote
2011-10-03 14:15:37 -0500 shanks flag of Ινδία

How to show all chats in one channel in xchat ?

2k
views
2
answers
1
vote
2011-10-20 05:29:57 -0500 shaiton flag of Γαλλία

how to create local accounts without adduser/useradd ?

495
views
1
answer
1
vote
2011-09-30 03:22:50 -0500 shanks flag of Ινδία

How do multiple users access the same session ? [κλειστή]

195
views
1
answer
όχι
votes
2011-09-30 01:59:37 -0500 shanks flag of Ινδία

How do I set macros in Vim ? [κλειστή]

515
views
1
answer
όχι
votes
2011-10-30 08:34:31 -0500 mether

Unable to set "Zoom slider" with Microsoft Ergonomic Keyboard 4000.

316
views
3
answers
όχι
votes
2011-11-30 04:25:09 -0500 FranciscoD_

Why does Picasa crash in Fedora 15? [κλειστή]

27 Answers

3 Votes

2
1

0 Tags

22 Badges

 Εξαίρετη ερώτηση   × 1  Φωτισμένη   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 10
 Θαυμάσια απάντηση   × 2  Ωραία απάντηση   × 8  Ταξινομητής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Σπουδαστής   × 1  Μελετητής   × 1
 Αυτοβιογράφος   × 1  Κριτικός   × 1  Καλή απάντηση   × 5
 Γκουρού   × 1  Σχολιαστής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 7
 Ωραία ερώτηση   × 4  Αυτοδίδακτος   × 10  Καλή ερώτηση   × 2
 Συντάκτης   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 11  Οργανωτής   × 1
 Δάσκαλος   × 1