Υποβολή Ερώτησης

abadrinath's profile - overview

27 Questions

7k
views
2
answers
5
votes
2014-08-21 08:20:43 -0500 mether

How do you become a forum moderator?

4k
views
1
answer
5
votes
2014-08-23 05:02:42 -0500 Paulo Cereda flag of Βραζιλία

How to get to rescue mode when GRUB timeout is 0?

1k
views
2
answers
5
votes
2014-07-19 11:39:13 -0500 randomuser flag of United States of America

Resize Windows 8 and F20 /home partition

146
views
2
answers
4
votes
2017-12-31 10:27:03 -0500 clnetbox

AskFedora's becoming increasingly slower?

301
views
1
answer
3
votes
2014-06-28 02:51:06 -0500 abadrinath flag of United States of America

HOW-TO: Install Fedora on UEFI hardware

435
views
1
answer
3
votes
2014-10-12 17:25:45 -0500 dnozay

'Anonymous users can't vote' even though I'm logged in?

503
views
3
answers
3
votes
2014-07-15 10:24:10 -0500 randomuser flag of United States of America

AskFedora issues

1k
views
1
answer
2
votes
2014-06-27 13:28:20 -0500 sideburns

Disable SeLinux Notifications

100
views
1
answer
2
votes
2014-08-03 03:33:13 -0500 FranciscoD_

Alias tagged search

4k
views
1
answer
2
votes
2014-08-14 12:40:39 -0500 sudhirkhanger flag of Ινδία

Global menu bar Fedora KDE

174 Answers

229 Votes

227
2

0 Tags

27 Badges

 Κριτικός   × 1  Σχολιαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 3
 Οπαδός   × 1  Δάσκαλος   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Αστική περιπολία   × 1  Αστικό καθήκον   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 11
 Σημαντική ερώτηση   × 18  Καλή απάντηση   × 30  Rapid Responder   × 43
 Συντάκτης   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 20  Ωραία απάντηση   × 67
 Γκουρού   × 7  Φωτισμένη   × 1  Θαυμάσια απάντηση   × 11
 Οργανωτής   × 1  Καλή ερώτηση   × 7  Πειθαρχία   × 1
 Εξαίρετη ερώτηση   × 3  Σπουδαστής   × 1  Μελετητής   × 1
 Αυτοβιογράφος   × 1  Νεκρομάντης   × 12  Ωραία ερώτηση   × 12