Υποβολή Ερώτησης

SantoshHoropter's profile - overview

48 Questions

611
views
1
answer
2
votes
2014-08-24 06:03:58 -0500 FranciscoD_

File manager crashes in GNOME 3

1k
views
όχι
answers
2
votes
2015-01-06 05:26:05 -0500 SantoshHoropter

Setting up android sdk in fedora 21

364
views
1
answer
1
vote
2014-06-10 21:30:39 -0500 FranciscoD_

Linux from scratch

435
views
1
answer
1
vote
2015-01-08 18:32:06 -0500 SantoshHoropter

unable to view erd diagram in phpmyadmin

16k
views
6
answers
1
vote
2014-10-14 11:25:59 -0500 NickTux

Change of user-name at terminal.

177
views
1
answer
1
vote
2015-01-09 03:23:17 -0500 cobra flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Gamer Alert : Best game on Fedora open Source?

402
views
1
answer
1
vote
2015-03-23 06:19:56 -0500 AleksandarPn

Linux game Programming

226
views
2
answers
1
vote
2015-01-05 00:26:54 -0500 pnemade

dnf runs in a loop

111
views
1
answer
1
vote
2014-08-18 09:16:48 -0500 kdg1955

How to install jsapi in fedora 19?

64
views
1
answer
1
vote
2014-10-04 00:08:06 -0500 Jomoos flag of Ινδία

traverse the directory tree

20 Answers

64 Votes

61
3

0 Tags

14 Badges

 Κριτικός   × 1  Ταξινομητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 25  Σημαντική ερώτηση   × 17  Ωραία ερώτηση   × 3
 Σχολιαστής   × 1  Αστική περιπολία   × 1  Οπαδός   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 13  Σπουδαστής   × 1
 Συντάκτης   × 1  Μελετητής   × 1