Υποβολή Ερώτησης

matachi's profile - overview

5 Questions

2k
views
1
answer
2
votes
2015-03-29 11:09:23 -0500 cgonz31

Upgrade from 21 to 22 beta?

321
views
1
answer
1
vote
2015-04-01 08:23:40 -0500 FranciscoD_

How to install a pending Fedora package? [κλειστή]

1k
views
4
answers
όχι
votes
2015-03-25 10:33:16 -0500 maxim flag of Ρωσία

Why is kernel 3.19.1 installed when 3.18.9 is the latest released?

10 Answers

25 Votes

25
0

0 Tags

14 Badges

 Ωραία ερώτηση   × 2  Δάσκαλος   × 1  Ωραία απάντηση   × 6
 Δημοφιλής ερώτηση   × 5  Συντάκτης   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Μελετητής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 5  Σχολιαστής   × 1
 Φωτισμένη   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1
 Καλή απάντηση   × 4  Περίφημη ερώτηση   × 4