Υποβολή Ερώτησης

lutu's profile - overview

11 Questions

140
views
2
answers
2
votes
2018-06-27 22:44:35 -0500 lutu

grace is not working in fedora 28

625
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-10-18 13:10:20 -0500 lutu

my fedora 20 takes a long boot time

158
views
1
answer
όχι
votes
2016-06-19 18:31:35 -0500 aeperezt flag of Παναμάς

Why softwares cannot be updated in fedora thru yum update?

45
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-10-18 12:58:32 -0500 lutu

my fedora 20 takes long boot time [κλειστή]

373
views
2
answers
όχι
votes
2016-03-23 15:07:00 -0500 lutu

Can't connect to internet. What to do?

117
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-10-18 13:07:37 -0500 lutu

fedora 20 takes long boot time. [κλειστή]

44
views
όχι
answers
όχι
votes
2016-03-07 09:49:24 -0500 hhlp flag of Ισπανία

Network connection problem. [κλειστή]

1 Answer

0 Votes

0
0

0 Tags

10 Badges

 Συντάκτης   × 1  Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 3  Δημοφιλής ερώτηση   × 4
 Σχολιαστής   × 1  Ωραία απάντηση   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 4
 Ωραία ερώτηση   × 1