Υποβολή Ερώτησης

cialu's profile - overview

30 Questions

8k
views
3
answers
2
votes
2016-03-25 01:41:12 -0500 davidva

How to install Gnome 3.20 of Fedora 23

115
views
1
answer
2
votes
2016-03-29 03:43:42 -0500 vtrefny flag of Τσεχία

How can I give a karma cookie?

1k
views
1
answer
2
votes
2016-01-31 04:33:24 -0500 cialu

Fedora 22 can't connect to 5ghz wireless network

841
views
1
answer
2
votes
2016-02-20 17:35:45 -0500 Aeyoun flag of Νορβηγία

How to use Android tablet as Fedora second screen?

56
views
1
answer
1
vote
2016-03-30 05:39:46 -0500 genodeftest

How to test update for old stable Fedora

199
views
2
answers
1
vote
2016-03-30 07:22:30 -0500 cialu

How to add iCal export to calendar

556
views
1
answer
1
vote
2017-04-13 04:02:10 -0500 cialu

Can't install Fedora 25 on Thinkpad E470

49
views
1
answer
1
vote
2016-04-04 09:44:24 -0500 aeperezt flag of Παναμάς

How to filter messages from Fedora Update System

23 Answers

310 Votes

310
0

0 Tags

16 Badges

 Μελετητής   × 1  Οπαδός   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 5  Συντάκτης   × 1  Αστικό καθήκον   × 1
 Κριτικός   × 1  Σχολιαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 12  Νεκρομάντης   × 1
 Αυτοδίδακτος   × 2  Δημοφιλής ερώτηση   × 14  Ωραία απάντηση   × 4
 Περίφημη ερώτηση   × 10