Υποβολή Ερώτησης

viajeramental's profile - overview

29 Questions

75k
views
4
answers
13
votes
2018-01-09 14:22:13 -0500 florian

How to install an entire desktop?

8k
views
4
answers
2
votes
2015-03-24 06:48:45 -0500 deadrat flag of Ινδία

Why doesn't the delete key work in Gnome3?

14k
views
2
answers
1
vote
2012-12-03 17:45:22 -0500 marXtevens flag of United States of America

How can I install new themes in KDE?

1k
views
1
answer
1
vote
2012-11-12 04:57:21 -0500 denartha

How can I have alerts from Evolution in KDE?

1k
views
2
answers
1
vote
2012-01-26 10:38:12 -0500 skytux flag of Βραζιλία

Searching for a offline dictionary

1k
views
2
answers
1
vote
2012-02-22 23:42:00 -0500 FranciscoD_

Klipper for Gnome 3?

6k
views
4
answers
1
vote
2013-02-01 13:22:11 -0500 viajeramental flag of Ουρουγουάη

Listening mp3 on Clementine

32k
views
4
answers
1
vote
2013-05-12 01:25:44 -0500 tonybaldwin

Updating GRUB

1k
views
4
answers
1
vote
2012-02-03 03:12:51 -0500 FranciscoD_

Problems with Yum

16 Answers

8 Votes

8
0

0 Tags

18 Badges

 Σχολιαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 2  Υποστηρικτής   × 1
 Μελετητής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 3  Σημαντική ερώτηση   × 25
 Συντάκτης   × 1  Σπουδαστής   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 24  Νεκρομάντης   × 2  Οπαδός   × 1
 Ταξινομητής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 27  Εξαίρετη ερώτηση   × 1
 Καλή ερώτηση   × 1  Ωραία απάντηση   × 1  Αστική περιπολία   × 1