Υποβολή Ερώτησης

libregeek's profile - overview

14 Questions

1k
views
6
answers
3
votes
2013-12-27 04:01:00 -0500 Xavier

Cannot find comment option in Ask Fedora [κλειστή]

11k
views
3
answers
3
votes
2013-09-03 13:02:51 -0500 Paul Eggert

How to display date on panel [κλειστή]

1k
views
2
answers
2
votes
2011-11-14 05:54:27 -0500 hhlp flag of Ισπανία

Access desktop through vnc when user is not logged in

17k
views
3
answers
1
vote
2011-11-16 01:53:25 -0500 kparal flag of Τσεχία

How to add panel icons in GNOME Classic

2k
views
1
answer
όχι
votes
2011-11-10 05:36:50 -0500 jfmchivall flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Preupgrade failed during reboot

76
views
1
answer
όχι
votes
2016-11-24 03:17:08 -0500 geforce flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Cinnamon-3.2 menu search does not work

186
views
1
answer
όχι
votes
2013-09-10 01:09:30 -0500 libregeek flag of Ινδία

Unable to configure Input Method in GNOME Classic

5k
views
2
answers
όχι
votes
2011-11-17 08:47:57 -0500 kiilerix

Missing volume control applet in GNOME fallback

6k
views
2
answers
όχι
votes
2012-09-01 00:11:53 -0500 fantasma

Cannot boot Fedora 16 live cd in desktop

4k
views
1
answer
όχι
votes
2015-02-21 05:44:03 -0500 libregeek flag of Ινδία

How to configure bluetooth in Cinnamon desktop environment

4 Answers

6 Votes

6
0

0 Tags

15 Badges

 Καλή ερώτηση   × 2  Νεκρομάντης   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Ταξινομητής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 11  Περίφημη ερώτηση   × 11
 Υποστηρικτής   × 1  Συντάκτης   × 1  Μελετητής   × 1
 Οργανωτής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 3  Δάσκαλος   × 1
 Αυτοδίδακτος   × 1  Σπουδαστής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 12