Υποβολή Ερώτησης

cgonz31's profile - overview

9 Questions

8k
views
3
answers
3
votes
2014-11-03 13:51:00 -0500 cgonz31

Best Way to Make Fedora System Image?

15k
views
6
answers
2
votes
2016-01-21 11:44:57 -0500 Songi

GNOME Fails to Start After FedUp to Fedora 21 Beta

1k
views
2
answers
1
vote
2014-11-04 03:45:22 -0500 pnadk flag of Δανία

Password Protect External HDD

692
views
1
answer
όχι
votes
2014-08-18 08:56:52 -0500 cgonz31

Ethernet Adapter Problems

1k
views
1
answer
όχι
votes
2014-08-30 23:36:34 -0500 cgonz31

Adobe Flash and Java Plugins in Google Chrome

3k
views
1
answer
όχι
votes
2014-10-25 16:33:47 -0500 cgonz31

How to Keep Succesful Dual-Boot Setup After Kernel Updates

51 Answers

96 Votes

91
5

0 Tags

22 Badges

 Αυτοδίδακτος   × 1  Ωραία απάντηση   × 23  Σημαντική ερώτηση   × 9
 Δάσκαλος   × 1  Αστική περιπολία   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 8
 Συντάκτης   × 1  Νεκρομάντης   × 2  Καλή ερώτηση   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 2  Σχολιαστής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 9
 Μελετητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Οπαδός   × 1  Θαυμάσια απάντηση   × 1  Γκουρού   × 1
 Κριτικός   × 1  Καλή απάντηση   × 12  Φωτισμένη   × 1
 Οργανωτής   × 1