Υποβολή Ερώτησης

adnanrashidpk's profile - overview

11 Questions

5k
views
2
answers
1
vote
2014-09-20 23:12:26 -0500 Gaurav Dighe

Yum update not working

115
views
1
answer
1
vote
2014-09-12 02:41:35 -0500 Jomoos flag of Ινδία

Free fedora machine required on cloud

881
views
1
answer
1
vote
2014-08-12 17:43:07 -0500 adnanrashidpk

Starting Sendmail Mail Transport Client...

2k
views
2
answers
όχι
votes
2014-08-12 01:43:08 -0500 hedayat

Requires: /usr/lib/libtiff.so.3

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-08-11 14:54:46 -0500 adnanrashidpk

RPM/packages error. [διαγραμμένη]

1k
views
2
answers
όχι
votes
2014-08-11 15:45:12 -0500 adnanrashidpk

RPM/packages error.

646
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-11-20 09:45:16 -0500 FranciscoD_

What does "undefined reference to main" mean? [κλειστή]

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-08-11 14:51:34 -0500 adnanrashidpk

RPM/packages error. [διαγραμμένη]

1
view
όχι
answers
όχι
votes
2014-08-11 14:49:11 -0500 adnanrashidpk

RPM/packages error. [διαγραμμένη]

99
views
1
answer
όχι
votes
2014-09-13 07:08:59 -0500 pnemade

Brightness Adjustment

2 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

9 Badges