Υποβολή Ερώτησης

jpilldev's profile - overview

18 Questions

597
views
3
answers
2
votes
2012-02-07 20:13:36 -0500 jpilldev flag of Κολομβία

Desktop as web cam

177
views
2
answers
1
vote
2012-10-06 06:43:30 -0500 mattdm

Packaging, Warning with RPM_BUILD_ROOT

464
views
3
answers
1
vote
2012-07-28 00:28:40 -0500 jpilldev flag of Κολομβία

terminal server

146
views
3
answers
1
vote
2013-01-28 19:42:08 -0500 davidva

Error while install section, Packing to Fedora

879
views
1
answer
όχι
votes
2013-04-12 02:40:20 -0500 anurag flag of Ινδία

Permission denied libvirt

207
views
2
answers
όχι
votes
2013-08-14 00:15:09 -0500 davidva

How can i locate a web Application in rpm package?

427
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-03-08 21:42:01 -0500 jpilldev flag of Κολομβία

fedora 18 doesn't start

310
views
1
answer
όχι
votes
2012-04-10 05:02:30 -0500 FranciscoD_

How do I develop an app that makes use of my webcam: Logitech 400?

1
view
όχι
answers
όχι
votes
2012-09-10 20:50:54 -0500 jpilldev flag of Κολομβία

How to make a new package install in web apps dir? [διαγραμμένη]

3
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-01-01 21:06:13 -0500 jpilldev flag of Κολομβία

How to install Disassembler in python [διαγραμμένη]

15 Answers

8 Votes

8
0

0 Tags

12 Badges

 Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 15  Συντάκτης   × 1  Μελετητής   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 15  Ταξινομητής   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 13  Σπουδαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1