Υποβολή Ερώτησης

twaugh's profile - overview

3 Questions

21k
views
1
answer
όχι
votes
2011-11-16 05:17:41 -0500 twaugh flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

How can I get vncserver to use XFCE?

980
views
1
answer
όχι
votes
2013-11-02 07:43:36 -0500 Ahmad Samir flag of Αίγυπτος

How can I configure polkit policy?

18 Answers

7 Votes

6
1

0 Tags

16 Badges

 Περίφημη ερώτηση   × 3  Ωραία ερώτηση   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 3
 Αυτοδίδακτος   × 1  Σπουδαστής   × 1  Καλή απάντηση   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Ωραία απάντηση   × 3  Συντάκτης   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Φωτισμένη   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 3
 Κριτικός   × 1  Μελετητής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1
 Αστική περιπολία   × 1