Υποβολή Ερώτησης

Geetha's profile - overview

13 Questions

400
views
2
answers
4
votes
2014-08-20 17:59:24 -0500 abadrinath flag of United States of America

Is the fedora 20 and the rawhide seems to be similar?

108
views
2
answers
2
votes
2014-08-26 23:21:31 -0500 FranciscoD_

What is comps validity test in rawhide?

80
views
1
answer
2
votes
2014-08-19 01:52:35 -0500 abadrinath flag of United States of America

Fedora Rawhide GNOME results in shutdown

4k
views
1
answer
1
vote
2014-08-28 01:25:03 -0500 pnemade

How to install gnome-wayland in fedora 21?

113
views
3
answers
1
vote
2014-08-26 08:55:14 -0500 pnemade

where we can find the xmllint comps.xml? [κλειστή]

201
views
3
answers
όχι
votes
2014-10-24 03:05:29 -0500 Geetha flag of Ινδία

I cant able to view the "files" option in the Activities menu.

810
views
1
answer
όχι
votes
2014-08-25 09:48:24 -0500 pnemade

Where can I find the .treeinfo in my system (fedora 20)?

108
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-09-03 00:08:02 -0500 Geetha flag of Ινδία

What are the features available in Fedora?

115
views
1
answer
όχι
votes
2014-09-03 08:46:46 -0500 anishjp flag of Νότια Αφρική

What is Docker?

4 Answers

8 Votes

8
0

0 Tags

13 Badges

 Δημοφιλής ερώτηση   × 5  Νεκρομάντης   × 1  Συντάκτης   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 2  Σπουδαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 3
 Καλή ερώτηση   × 1  Μελετητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 4  Σχολιαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 2
 Δάσκαλος   × 1