Υποβολή Ερώτησης

deshmukh's profile - overview

72 Questions

119
views
όχι
answers
3
votes
2016-04-19 05:54:45 -0500 deshmukh

When connected, USB Drives to do not show in Files side panel

886
views
1
answer
2
votes
2015-09-15 09:15:12 -0500 paladini

Migrate to a new computer

127
views
1
answer
2
votes
2016-11-21 16:16:07 -0500 sideburns

Cryptsetup vulnerability - when will it be taken care of?

358
views
2
answers
2
votes
2016-12-27 20:34:01 -0500 florian

Owncloud integration

2k
views
2
answers
2
votes
2017-01-02 01:22:08 -0500 tpokorra

Is there any nextcloud client package for Fedora

3k
views
3
answers
1
vote
2015-08-19 00:08:47 -0500 deshmukh

Stream from Video player to Chromecast

171
views
όχι
answers
1
vote
2015-08-30 23:49:26 -0500 deshmukh

Huge memory and CPU for Gnome Music

129
views
1
answer
1
vote
2015-06-10 21:08:31 -0500 bthomas

Where to look for Empathy status?

211
views
3
answers
1
vote
2015-05-28 21:07:19 -0500 Santosh Ghimire

Upgrading to Fedora 22

8 Answers

25 Votes

23
2

0 Tags

15 Badges

 Περίφημη ερώτηση   × 17  Κριτικός   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Καλή ερώτηση   × 1  Μελετητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 20  Ωραία ερώτηση   × 6  Δημοφιλής ερώτηση   × 30
 Σχολιαστής   × 1  Σπουδαστής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Ωραία απάντηση   × 2  Αυτοδίδακτος   × 4  Οπαδός   × 1