Υποβολή Ερώτησης

TheDcoder's profile - overview

11 Questions

3k
views
1
answer
1
vote
2015-12-29 02:17:05 -0500 geforce flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Can't install mesa in Fedora 23

2k
views
1
answer
1
vote
2014-11-20 04:39:11 -0500 FranciscoD_

How to increase master volume

59
views
1
answer
όχι
votes
2014-11-28 03:26:11 -0500 cobra flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

How to contact fedora administrators

421
views
2
answers
όχι
votes
2016-11-29 08:38:19 -0500 randomuser flag of United States of America

Upgrading Fedora using the ISO/Image

1k
views
3
answers
όχι
votes
2016-12-10 03:35:46 -0500 TheDcoder flag of Ινδία

Problem with boot

249
views
2
answers
όχι
votes
2014-10-07 01:57:37 -0500 Guru

Does installing fedora in EFI or UEFI mode affect anything?

199
views
2
answers
όχι
votes
2014-12-02 02:49:15 -0500 TheDcoder flag of Ινδία

cannot run a java app [κλειστή]

882
views
2
answers
όχι
votes
2014-11-23 07:15:30 -0500 shark

Newbie to linux, Problems installing softwares

1k
views
1
answer
όχι
votes
2014-11-30 18:09:53 -0500 bodhi.zazen flag of United States of America

How to turn off SElinux troubleshooter on fire fox?

15 Answers

3 Votes

3
0

0 Tags

13 Badges

 Μελετητής   × 1  Οργανωτής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 9
 Αυτοδίδακτος   × 3  Δάσκαλος   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Ωραία απάντηση   × 1  Σχολιαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 8  Συντάκτης   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 6
 Οπαδός   × 1