Υποβολή Ερώτησης

BRPocock's profile - overview

4 Questions

463
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-05-20 15:22:28 -0500 BRPocock flag of United States of America

Fedora 18 fails to boot with updated kernels

677
views
1
answer
όχι
votes
2013-08-26 12:31:36 -0500 ryanlerch flag of Αυστραλία

From where is the grub2 password set?

699
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-03-25 13:27:43 -0500 BRPocock flag of United States of America

Compose key mapping does not work in Fedora 18?

135
views
1
answer
όχι
votes
2013-08-26 12:30:58 -0500 ryanlerch flag of Αυστραλία

Fedup lands at grub prompt... [κλειστή]

52 Answers

75 Votes

74
1

0 Tags

14 Badges

 Ωραία απάντηση   × 11  Υποστηρικτής   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Συντάκτης   × 1  Θαυμάσια απάντηση   × 1  Γκουρού   × 1
 Νεκρομάντης   × 2  Περίφημη ερώτηση   × 4  Δάσκαλος   × 1
 Καλή απάντηση   × 5  Δημοφιλής ερώτηση   × 4  Σημαντική ερώτηση   × 4
 Σχολιαστής   × 1  Κριτικός   × 1