Υποβολή Ερώτησης

Gion's profile - overview

17 Questions

3k
views
6
answers
4
votes
2018-05-19 03:21:59 -0500 KitsuneKitty

Fedora 28 Gnome UI not responding after login.

294
views
2
answers
3
votes
2014-12-19 16:53:08 -0500 efgtest

Should I wait to upgrade to fedora 21?

544
views
όχι
answers
2
votes
2017-08-23 15:19:13 -0500 Gion

Graphics card on fedora sometimes doesn't work

2k
views
1
answer
1
vote
2018-02-24 01:01:47 -0500 Gion

How do i get Flash to work on Brave?

76
views
2
answers
1
vote
2018-08-03 13:50:34 -0500 fedofix

"No Scanner Detected" for Epson XP-440

88
views
όχι
answers
1
vote
2018-05-15 21:21:08 -0500 Gion

Blender on Fedora Mate not opening.

79
views
όχι
answers
1
vote
2018-05-07 18:11:57 -0500 Gion

Is there a way to add a "search bar" in Mate Desktop?

139
views
2
answers
1
vote
2014-11-24 06:27:35 -0500 jcb

Help reeinstalling Fedora

614
views
1
answer
1
vote
2016-02-07 18:00:53 -0500 whot

Wacom Tablet: No tablet detected. How do I make wacom connect?

343
views
2
answers
1
vote
2018-03-30 03:59:29 -0500 ozeszty flag of Πολωνία

Getting blender to gpu render

4 Answers

6 Votes

6
0

0 Tags

14 Badges

 Ωραία ερώτηση   × 3  Σπουδαστής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Μελετητής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 9
 Οπαδός   × 1  Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 2
 Σχολιαστής   × 1  Καλή ερώτηση   × 2  Αγαπημένη ερώτηση   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 4  Δημοφιλής ερώτηση   × 11