Υποβολή Ερώτησης

SoumyaC's profile - overview

15 Questions

1k
views
4
answers
3
votes
2013-08-07 22:51:41 -0500 Akshay flag of Ινδία

Can I disable SeLinux only for a particular Service ?

10k
views
4
answers
2
votes
2011-12-31 09:31:49 -0500 Orion Caspar

Fedora 16 Grub2

556
views
1
answer
2
votes
2011-11-08 14:39:05 -0500 john5342 flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Regarding profile picture in Ask Fedora

654
views
1
answer
1
vote
2011-11-17 04:02:22 -0500 lzap flag of Τσεχία

Like keyboard how can I map my mouse in Gnome 3

2k
views
4
answers
1
vote
2013-03-27 12:37:35 -0500 uyhoang

In F16 No Login screen after lock

7k
views
1
answer
1
vote
2011-12-10 06:40:11 -0500 SoumyaC flag of Ινδία

How to map Super + L to Lock Screen in Fedora 16

2k
views
3
answers
1
vote
2013-07-01 07:24:10 -0500 ttomecek

Replace Activities with Fedora logo in Gnome 3

4k
views
1
answer
1
vote
2011-11-24 06:55:33 -0500 mether

Can I use Skype via Empathy

234
views
2
answers
1
vote
2011-12-02 13:53:06 -0500 mether

RFE: Keep meta questions on a subdomain under #AskFedora.

1k
views
3
answers
1
vote
2011-11-29 16:23:44 -0500 SoumyaC flag of Ινδία

How do I run Sugar in Fedora 16?

143 Answers

26 Votes

22
4

0 Tags

19 Badges

 Νεκρομάντης   × 1  Ωραία απάντηση   × 20  Αυτοδίδακτος   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 3
 Καλή ερώτηση   × 1  Συντάκτης   × 1  Μελετητής   × 1
 Ταξινομητής   × 1  Καλή απάντηση   × 6  Περίφημη ερώτηση   × 13
 Σημαντική ερώτηση   × 13  Δημοφιλής ερώτηση   × 14  Αυτοβιογράφος   × 1
 Κριτικός   × 1  Φωτισμένη   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Δάσκαλος   × 1