Υποβολή Ερώτησης

azrulmatsaad's profile - overview

24 Questions

486
views
2
answers
2
votes
2015-02-17 01:46:46 -0500 rupesh

Installing ExMplayer to fedora

78
views
1
answer
1
vote
2015-03-03 05:24:54 -0500 FranciscoD_

Undo pulseaudio backport

268
views
όχι
answers
1
vote
2017-02-10 23:35:05 -0500 azrulmatsaad

How to force flatpak to use system theming?

661
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-02-15 08:22:47 -0500 azrulmatsaad

restore minimize button Opera Stable

1k
views
1
answer
όχι
votes
2015-03-06 06:03:06 -0500 azrulmatsaad

how to add public key for vivaldi?

3 Answers

1 Vote

1
0

0 Tags

14 Badges

 Μελετητής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 5  Οπαδός   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Σχολιαστής   × 1  Ωραία απάντηση   × 1
 Καλή απάντηση   × 1  Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1
 Συντάκτης   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 9  Σπουδαστής   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 7