Υποβολή Ερώτησης

mpduty's profile - overview

22 Questions

757
views
2
answers
2
votes
2016-06-09 06:47:38 -0500 hhlp flag of Ισπανία

assembly compiler for Fedora 23

64
views
όχι
answers
1
vote
2015-11-05 20:28:23 -0500 mpduty

upgrade to fedora 23 stops while downloading gnome-user

556
views
1
answer
1
vote
2016-06-06 06:18:50 -0500 rodrigodearaujo flag of Βραζιλία

fedora 22 does not detect wired network

2k
views
1
answer
1
vote
2016-06-06 13:46:16 -0500 florian

How do I explicitly install kernels on my Fedora machine

69
views
1
answer
όχι
votes
2015-08-01 03:46:10 -0500 Lêínfeva

can't login to bugzilla from terminal in fedora 22

116
views
2
answers
όχι
votes
2015-08-01 22:15:17 -0500 mpduty

fedora 21 hangs on changing RAM

138
views
1
answer
όχι
votes
2016-10-16 05:51:23 -0500 Om Prakash

error while installing vlc in Fedora 24

12 Answers

52 Votes

52
0

0 Tags

12 Badges

 Σπουδαστής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 7  Σημαντική ερώτηση   × 7
 Μελετητής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 2  Υποστηρικτής   × 1
 Αυτοδίδακτος   × 1  Νεκρομάντης   × 3  Σχολιαστής   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 4  Δάσκαλος   × 1  Συντάκτης   × 1