Υποβολή Ερώτησης

theonlyandy's profile - overview

13 Questions

1k
views
2
answers
2
votes
2016-06-13 08:14:13 -0500 theonlyandy

'which' command not found on F22

133
views
1
answer
2
votes
2018-11-07 02:11:35 -0500 clnetbox

systemd-logind permission to /boot/efi

2k
views
4
answers
1
vote
2015-01-21 14:51:03 -0500 ILMostro flag of United States of America

How do SElinux module files .pp work?

81
views
1
answer
1
vote
2018-11-08 08:44:43 -0500 theonlyandy

login keyring empty, no passwords displayed

2
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-11-05 10:31:38 -0500 theonlyandy

systemd-logind efi [διαγραμμένη]

412
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-05-04 08:30:43 -0500 theonlyandy

no multimedia keys or multi touch with TK820

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-01-18 07:57:01 -0500 theonlyandy

How do policy packages work? [διαγραμμένη]

343
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-01-18 08:08:02 -0500 theonlyandy

Does SElinux resolve loop mounts?

4 Answers

13 Votes

13
0

0 Tags

14 Badges

 Rapid Responder   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 6  Αυτοδίδακτος   × 2
 Σπουδαστής   × 1  Νεκρομάντης   × 2  Υποστηρικτής   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 6  Συντάκτης   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 2
 Δάσκαλος   × 1  Ωραία ερώτηση   × 2  Ωραία απάντηση   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Μελετητής   × 1