Υποβολή Ερώτησης

Steve HHH's profile - overview

8 Questions

20k
views
4
answers
10
votes
2017-12-21 12:47:25 -0500 florian

Retrieve complete list of manually installed packages

286
views
3
answers
2
votes
2015-03-31 15:53:50 -0500 alfC

How do I retrieve CPU model information on Fedora?

5k
views
3
answers
1
vote
2015-04-17 01:19:30 -0500 Steve HHH

Is Samba traffic secure by default?

1k
views
1
answer
1
vote
2015-04-16 22:49:18 -0500 Steve HHH

How to prevent Xfce session restore after login

1k
views
1
answer
1
vote
2016-04-22 11:54:31 -0500 Steve HHH

Set up pinentry-gtk-2 prompts for SSH and GPG passphrases

760
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-06-19 18:12:02 -0500 Steve HHH

Where do you configure X11 init options for gpg-agent in F22?

12
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-04-13 15:31:30 -0500 Steve HHH

How to view complete yum history of manually installed packages [κλειστή]

8 Answers

26 Votes

26
0

0 Tags

21 Badges

 Νεκρομάντης   × 5  Δημοφιλής ερώτηση   × 6  Εξαίρετη ερώτηση   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 5  Συντάκτης   × 1  Μελετητής   × 1
 Γκουρού   × 1  Κριτικός   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Θαυμάσια απάντηση   × 1  Καλή ερώτηση   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Αυτοδίδακτος   × 4  Δάσκαλος   × 1  Ωραία ερώτηση   × 2
 Σημαντική ερώτηση   × 5  Καλή απάντηση   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Ωραία απάντηση   × 3  Υποστηρικτής   × 1  Αγαπημένη ερώτηση   × 1