Υποβολή Ερώτησης

edwardc01's profile - overview

22 Questions

45
views
1
answer
1
vote
2017-08-11 14:30:53 -0500 villykruse

Update for man-db 2.7.5-3.fc25 fails [κλειστή]

14
views
όχι
answers
1
vote
2019-04-18 09:19:24 -0500 edwardc01

Fedora 28 Random system freezes

518
views
1
answer
1
vote
2017-02-04 10:40:38 -0500 edwardc01

Evolution Email Problem [κλειστή]

1k
views
1
answer
1
vote
2015-03-04 08:04:52 -0500 edwardc01

Fedora 21 Workstation desktop machine has problem waking up

290
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-03-01 13:53:23 -0500 randomuser flag of United States of America

Jounal entry times don't agree with sar

10 Answers

1 Vote

1
0

0 Tags

16 Badges

 Συντάκτης   × 1  Αυτοδίδακτος   × 2  Νεκρομάντης   × 1
 Μελετητής   × 1  Δάσκαλος   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 1  Ωραία απάντηση   × 1
 Οπαδός   × 1  Θαυμάσια απάντηση   × 1  Καλή απάντηση   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 2  Υποστηρικτής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 6
 Σημαντική ερώτηση   × 4