Υποβολή Ερώτησης

fedoraemon's profile - overview

11 Questions

1k
views
3
answers
3
votes
2016-11-09 02:44:53 -0500 fedoramonsecond

why can't I play dvd movie disks with Totem/Videos?

3k
views
1
answer
1
vote
2015-12-31 07:40:02 -0500 casep flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

how to use Google Hangouts with Fedora 23

9k
views
3
answers
1
vote
2015-04-02 09:12:35 -0500 fedoraemon

mp3 fedora 22 rhythmbox

3k
views
όχι
answers
1
vote
2016-01-06 16:07:15 -0500 fedoraemon

how to automatically start and minimize applications at boot?

46
views
1
answer
όχι
votes
2016-06-06 12:31:01 -0500 jmt flag of Φινλανδία

GPS device update under windows 10 using Boxes?

1k
views
όχι
answers
όχι
votes
2016-01-06 08:16:17 -0500 fedoraemon

how do you manage to start google hangouts at boot? [κλειστή]

223
views
1
answer
όχι
votes
2015-04-03 23:49:21 -0500 fedoraemon

I cannot open a virtual console

116
views
1
answer
όχι
votes
2016-05-30 16:12:14 -0500 sergiomb flag of Πορτογαλία

do Fedora updated ISO images exist??

2 Answers

3 Votes

3
0

0 Tags

12 Badges

 Συντάκτης   × 1  Μελετητής   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 6  Ωραία ερώτηση   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 6  Καλή ερώτηση   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 6