Υποβολή Ερώτησης

Cyber Linux's profile - overview

20 Questions

1k
views
2
answers
4
votes
2015-12-27 15:20:04 -0500 aeperezt flag of Παναμάς

What is the difference between 32-bit PAE and 64-bit kernels?

5k
views
2
answers
3
votes
2015-06-29 10:34:32 -0500 Cyber Linux

cpupower frequency-info on Fedora 21?

692
views
3
answers
2
votes
2017-12-13 23:48:06 -0500 florian

Backup Fedora as ISO to boot up to another PC

803
views
2
answers
1
vote
2017-12-21 09:46:51 -0500 florian

Backup Fedora 27 from machine to a different machine

335
views
όχι
answers
1
vote
2018-01-06 09:28:17 -0500 Cyber Linux

change the key for LUKS - SSD LVM

465
views
1
answer
1
vote
2015-09-27 03:17:54 -0500 Cyber Linux

Create Live Image into USB

21
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-01-10 00:06:44 -0500 Cyber Linux

Resolution for APP in Gnome Shell - Xorg

457
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-04-18 15:38:11 -0500 Cyber Linux

Issues after installed w3af

5k
views
2
answers
όχι
votes
2015-08-07 15:37:21 -0500 Cyber Linux

A start job is running for LSB: Bring up/down networking

322
views
όχι
answers
όχι
votes
2017-11-18 10:27:35 -0500 Cyber Linux

HP Spectre x360 13

8 Answers

1 Vote

1
0

0 Tags

13 Badges

 Δημοφιλής ερώτηση   × 12  Δάσκαλος   × 1  Ωραία ερώτηση   × 3
 Καλή ερώτηση   × 2  Σχολιαστής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 11
 Περίφημη ερώτηση   × 5  Σπουδαστής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Αυτοδίδακτος   × 2  Οπαδός   × 1  Μελετητής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1