Υποβολή Ερώτησης

Sardathrion's profile - overview

21 Questions

2k
views
1
answer
2
votes
2016-04-20 05:13:03 -0500 Sardathrion

Grub2 and windows 10 woes...

259
views
όχι
answers
2
votes
2015-11-10 01:23:17 -0500 Sardathrion

Stability of VMware vs KVM

615
views
3
answers
2
votes
2015-11-04 10:54:34 -0500 BartekU

VMware Player and kernel 4.2

428
views
3
answers
2
votes
2017-08-01 05:33:45 -0500 Sardathrion

Blanck screen on boot.

114
views
1
answer
1
vote
2016-07-01 03:36:43 -0500 Sardathrion

KVM guest access to host usb-serial dongle

3k
views
1
answer
1
vote
2012-08-03 04:55:51 -0500 Sardathrion

yum install require old version of package.

38
views
όχι
answers
1
vote
2017-10-30 09:24:22 -0500 Sardathrion

X11 freezer on window resize.

418
views
1
answer
1
vote
2015-11-17 13:05:18 -0500 kimbn

Nouveau with gdm loggin screen

9 Answers

72 Votes

64
8

0 Tags

19 Badges

 Κριτικός   × 1  Σπουδαστής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 14
 Συντάκτης   × 1  Μελετητής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 11  Νεκρομάντης   × 2  Καλή απάντηση   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 8  Υποστηρικτής   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Ταξινομητής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 5  Οργανωτής   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 2  Αστική περιπολία   × 1
 Ωραία απάντηση   × 1