Υποβολή Ερώτησης

ktdilsiz's profile - overview

2 Questions

1k
views
3
answers
όχι
votes
2015-08-17 02:34:09 -0500 ktdilsiz

Fedora 22 Skype doesn't start --> crashes after log in (problem changed)

1
view
όχι
answers
όχι
votes
2015-08-16 11:59:04 -0500 ktdilsiz

Fedora 22 Skype Doesnt WOrk [διαγραμμένη]

0 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

5 Badges