Υποβολή Ερώτησης

dcrdev's profile - overview

26 Questions

160
views
όχι
answers
3
votes
2015-11-05 05:21:37 -0500 dcrdev

Is it possible to expunge certain entries from the journal?

11k
views
3
answers
3
votes
2015-10-06 22:24:11 -0500 bitwiseoperator flag of United States of America

How can I install a minimal GNOME desktop on F22 Server?

151
views
1
answer
2
votes
2016-07-26 12:38:49 -0500 cmurf

Systemd Issues with BTRFS Raid

1k
views
1
answer
2
votes
2015-10-14 17:36:38 -0500 Rabin

What is best practice for LVM on hardware RAID?

50
views
όχι
answers
1
vote
2016-07-25 04:48:10 -0500 dcrdev

tuned Profile not Persisting through Reboot

1k
views
1
answer
1
vote
2015-10-16 08:55:42 -0500 dcrdev

How can I diagnose pulseaudio startup problems?

208
views
όχι
answers
1
vote
2015-10-19 07:22:29 -0500 dcrdev

How do I trust a self signed certificate?

68
views
1
answer
1
vote
2015-11-04 09:51:56 -0500 spollei

Can I compile under gcc49 in Fedora 22?

109
views
1
answer
1
vote
2015-11-23 08:03:27 -0500 bodhi.zazen flag of United States of America

Why did selinux reset on system upgrade?

60
views
όχι
answers
1
vote
2016-07-25 04:25:38 -0500 dcrdev

grub2-mkconfig mount(2) error

12 Answers

9 Votes

6
3

0 Tags

14 Badges

 Μελετητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 4
 Αυτοδίδακτος   × 1  Καλή ερώτηση   × 2  Οπαδός   × 1
 Κριτικός   × 1  Δάσκαλος   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 10
 Συντάκτης   × 1  Σχολιαστής   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 8  Περίφημη ερώτηση   × 5