Υποβολή Ερώτησης

Rob Spanton's profile - overview

5 Questions

131k
views
12
answers
9
votes
2019-01-22 22:22:39 -0500 j.westerdale

How do I disable tracker in GNOME?

8k
views
1
answer
2
votes
2012-02-25 08:20:36 -0500 KevinA

How do I use installed Python packages from pypy?

352
views
2
answers
2
votes
2011-11-09 10:13:52 -0500 lzap flag of Τσεχία

Why is Fedora's bugzilla so slow?

679
views
2
answers
όχι
votes
2012-03-12 21:58:48 -0500 jerney

How do I disable the question about Caribou after logging into XFCE?

1 Answer

1 Vote

0
1

0 Tags

13 Badges

 Περίφημη ερώτηση   × 5  Καλή ερώτηση   × 1  Αστική περιπολία   × 1
 Αγαπημένη ερώτηση   × 1  Συντάκτης   × 1  Ωραία ερώτηση   × 3
 Σημαντική ερώτηση   × 5  Δημοφιλής ερώτηση   × 5  Σπουδαστής   × 1
 Κριτικός   × 1  Ταξινομητής   × 1  Εξαίρετη ερώτηση   × 1
 Μελετητής   × 1