Υποβολή Ερώτησης

ceres2009's profile - overview

29 Questions

4k
views
1
answer
2
votes
2016-08-18 16:14:57 -0500 skytux flag of Βραζιλία

How to disable packagekit?

1k
views
2
answers
2
votes
2016-02-15 17:59:22 -0500 ceres2009

Stable use of Windows 7 Guest VM on Fedora?

137
views
όχι
answers
1
vote
2016-10-07 09:06:51 -0500 ceres2009

F24 how to get mouse buttons to work permanently?

51
views
όχι
answers
1
vote
2016-11-16 20:08:59 -0500 ceres2009

Why is Powertop showing Power for disabled wwan card?

437
views
όχι
answers
1
vote
2016-06-22 15:48:31 -0500 ceres2009

fedora 23 backup for full restore

28 Answers

50 Votes

47
3

0 Tags

16 Badges

 Καλή απάντηση   × 1  Συντάκτης   × 1  Ωραία ερώτηση   × 5
 Σπουδαστής   × 1  Κριτικός   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Νεκρομάντης   × 3  Σχολιαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 2
 Ωραία απάντηση   × 3  Οπαδός   × 1  Μελετητής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 12  Περίφημη ερώτηση   × 6
 Σημαντική ερώτηση   × 10