Υποβολή Ερώτησης

RealPlayerCraft's profile - overview

24 Questions

1k
views
1
answer
4
votes
2016-02-04 21:35:23 -0500 florian

How to view your specs on Fedora 23

133
views
2
answers
2
votes
2016-03-31 16:30:58 -0500 ifohancroft flag of Βουλγαρία

Fedora 23 on Android

1k
views
3
answers
2
votes
2016-03-19 21:24:46 -0500 florian

Great Virtual machine software?

14k
views
2
answers
2
votes
2016-02-08 12:56:42 -0500 sudhirkhanger flag of Ινδία

How to get Java on Fedora 23

1k
views
1
answer
1
vote
2016-06-03 10:35:18 -0500 florian

Dell Fan control on Linux

2k
views
1
answer
1
vote
2016-04-14 14:19:32 -0500 aeperezt flag of Παναμάς

How to make a dual-monitor setup?

54
views
1
answer
όχι
votes
2016-05-11 10:20:59 -0500 RealPlayerCraft flag of Πολωνία

Recording and editing software.

22 Answers

70 Votes

67
3

0 Tags

17 Badges

 Σχολιαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 2  Κριτικός   × 1
 Ωραία απάντηση   × 3  Συντάκτης   × 1  Ταξινομητής   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Ωραία ερώτηση   × 5  Νεκρομάντης   × 4
 Περίφημη ερώτηση   × 9  Δημοφιλής ερώτηση   × 15  Σημαντική ερώτηση   × 11
 Αστική περιπολία   × 1  Μελετητής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1