Υποβολή Ερώτησης

technog1's profile - overview

12 Questions

1k
views
5
answers
3
votes
2017-06-04 17:02:54 -0500 nmgiffin flag of Καναδάς

vlc picture freezes on Fedora 25

283
views
1
answer
1
vote
2017-12-08 16:27:18 -0500 darakus

uml drawing app on Fedora?

2
views
1
answer
όχι
votes
2016-11-28 17:59:14 -0500 technog1

Screen lockout after fedora 25 upgrade [διαγραμμένη]

168
views
όχι
answers
όχι
votes
2016-02-13 15:51:44 -0500 technog1

fedora 23 install failure

356
views
1
answer
όχι
votes
2017-10-29 13:47:30 -0500 technog1

Fedora 26 lost wifi connection to *only one* network

10 Answers

6 Votes

6
0

0 Tags

12 Badges

 Περίφημη ερώτηση   × 3  Ωραία ερώτηση   × 3  Σπουδαστής   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 5  Συντάκτης   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 5  Οργανωτής   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Μελετητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1