Υποβολή Ερώτησης

akiross's profile - overview

20 Questions

1k
views
2
answers
2
votes
2013-01-10 18:47:21 -0500 Yogesh K

Wrong laptop battery level

5k
views
1
answer
2
votes
2012-11-18 11:43:48 -0500 sten

Should I use pip/easy_install or yum?

954
views
3
answers
2
votes
2015-10-08 23:36:41 -0500 randomuser flag of United States of America

Removing documentation

650
views
1
answer
1
vote
2012-12-27 02:07:44 -0500 Norihiro Kamae

tuned PM for PCI

1k
views
1
answer
1
vote
2013-08-05 12:42:58 -0500 hmaarrfk

Laptop battery short duration in F18/19

228
views
1
answer
1
vote
2013-03-09 07:36:39 -0500 akiross

Gray background in Qt applications

374
views
1
answer
όχι
votes
2017-12-28 15:02:18 -0500 alpha0

USB drive will re-mount just after being ejected

532
views
1
answer
όχι
votes
2014-01-27 11:08:38 -0500 ant32

mingw and qt5 in fedora20

4 Answers

28 Votes

28
0

0 Tags

13 Badges

 Ωραία ερώτηση   × 2  Σπουδαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Μελετητής   × 1  Νεκρομάντης   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Οπαδός   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 13  Δημοφιλής ερώτηση   × 14
 Περίφημη ερώτηση   × 12  Οργανωτής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1
 Συντάκτης   × 1