Υποβολή Ερώτησης

gobigobi66's profile - overview

18 Questions

11 Answers

348 Votes

338
10

0 Tags

21 Badges

 Σχολιαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 9  Rapid Responder   × 1
 Αστικό καθήκον   × 1  Δάσκαλος   × 1  Κριτικός   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Καλή ερώτηση   × 2  Περίφημη ερώτηση   × 9  Μελετητής   × 1
 Καλή απάντηση   × 2  Γκουρού   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Θαυμάσια απάντηση   × 1  Ωραία απάντηση   × 3  Αυτοδίδακτος   × 2
 Νεκρομάντης   × 3  Δημοφιλής ερώτηση   × 12  Σημαντική ερώτηση   × 11